กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Nogift Policy

 

More...
Nogift Policy

EIT1

 

More...
EIT1

จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูล O-NET
   ข้อมูล NT
   ข้อมูล RT
   ITA ONLINE 2023
   ผลการประเมินความพึงพอใจ
   E-SERVICE (AMSS++)
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
เอกสาร คู่มือ
    SAR ปีการศึกษา 2565
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    คู่มือนิเทศภายใน
    แผนป้องกันการทุจริต
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570
    คู่มือการบริหารงาน
    แผนการกำกับติดตาม
    คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
    ประกาศโรงเรียน
    ประกาศเจตจำนงนโยบาย No Gift policy
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานโครงการ/กิจกรรม
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

AMSS++

 

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      53 คน

สถิติเดือนนี้:   1126 คน

สถิติปีนี้:        6344 คน

สถิติทั้งหมด: 46153 คน

 

นางสาวประภาน กิริยะ
นางสาวประภาน   กิริยะ   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางปรัศนีย์ ทิพฤาตรี
นางปรัศนีย์   ทิพฤาตรี  ครูชำนาญการพิเศษ...

นางสมพร กุลเสนา
นางสมพร   กุลเสนา    ครูชำนาญการพิเศษ...

นางชลิดา โสตธิมัย
นางชลิดา   โสตธิมัย   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางประไพวรรณ ราชซุยแสน
นานางประไพวรรณ   ราชซุยแสน   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางปราณี จ้ำแพงจันทร์
นางปราณี   จ้ำแพงจันทร์   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางภัทราวดี ศรีสารคาม
นางภัทราวดี  ศรีสารคาม   ครูชำนาญการพิเศษ    ...

นางกฤติญา ศรีบุญเรือง
นางกฤติญา    ศรีบุญเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  ...

นางวรัญญา ทองนาค
นางวรัญญา   ทองนาค  ครูชำนาญการพิเศษ                                                    ...

นายสมพร ก้องไพรงาม
นายสมพร    ก้องไพรงาม       ครูชำนาญการ...

นางสาวสุนิสา สุวรรณ
นางสาวสุนิสา  สุวรรณ      ครูผู้ช่วย...

นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์
นางสาวประภาสิริ   มะลิรัตน์        ครู คศ.1...

นายภานุวัฒน์ พรมโท
นายภานุวัฒน์   พรมโท     ครู คศ.1...

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
นางสาวพรรณิกา   เบ้าเพิ้ง        ครู  คศ.1...

นางสาวยุวดี พันธุชิน
นางสาวยุวดี   พันธุชิน     ครูพี่เลี้ยงฯ...

นายอุทิต มาตรงามเมือง
นายอุทิต  มาตรงามเมือง     นักการภารโรง...
....