กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ITA 2020 ปีงบประมาณ 2563
   ความพึงพอใจ
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    SAR 2562
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    คู่มือนิเทศภายใน
    แผนป้องกันการทุจริต
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561-2565
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      16 คน

สถิติเดือนนี้:   472 คน

สถิติปีนี้:        2206 คน

สถิติทั้งหมด: 3047 คน

 

นายมานะ แก้ววิเชียร
นายมานะ   แก้ววิเชียร        ครูชำนาญการพิเศษ  ...

นางสาวคำปลิว กองแก้ว
นางสาวคำปลิว  กองแก้ว      ครูชำนาญการพิเศษ...

นางสาวประภาน กิริยะ
นางสาวประภาน   กิริยะ   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางประไพร สาพรหมมา
นางประไพร   สาพรหมมา   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางปรัศนีย์ ทิพฤาตรี
นางปรัศนีย์   ทิพฤาตรี  ครูชำนาญการพิเศษ...

นางสมพร กุลเสนา
นางสมพร   กุลเสนา    ครูชำนาญการพิเศษ...

นางชลิดา โสตธิมัย
นางชลิดา   โสตธิมัย   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางประไพวรรณ ราชซุยแสน
นานางประไพวรรณ   ราชซุยแสน   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางปราณี จ้ำแพงจันทร์
นางปราณี   จ้ำแพงจันทร์   ครูชำนาญการพิเศษ...

นางภัทราวดี ศรีสารคาม
นางภัทราวดี  ศรีสารคาม   ครูชำนาญการพิเศษ    ...

นางกฤติญา ศรีบุญเรือง
นางกฤติญา    ศรีบุญเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ  ...

นางวรัญญา ทองนาค
นางวรัญญา   ทองนาค  ครูชำนาญการพิเศษ                                                    ...

นายสมพร ก้องไพรงาม
นายสมพร    ก้องไพรงาม       ครูชำนาญการ...

นางสาวรัตนา นาคำ
นางสาวรัตนา   นาคำ      ครู คศ.1...

นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์
นางสาวประภาสิริ   มะลิรัตน์        ครูผู้ช่วย...

นางสาวยุวดี พันธุชิน
นางสาวยุวดี   พันธุชิน     ครูพี่เลี้ยงฯ...

นางสาวธนภ์ภร ดรชาลี
นางสาวธนภ์ภร   ดรชาลี    เจ้าหน้าที่ธุรการ...

นายกำจัด มูลลุน
นายกำจัด  มูลลุน นักการภารโรง...
....