กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Nogift Policy

 

More...
Nogift Policy

EIT1

 

More...
EIT1

จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   ข้อมูล O-NET
   ข้อมูล NT
   ข้อมูล RT
   ITA ONLINE 2023
   ผลการประเมินความพึงพอใจ
   E-SERVICE (AMSS++)
   ระบบตรวจสอบเงินเดือน
   ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
เอกสาร คู่มือ
    SAR ปีการศึกษา 2565
    แผนปฏิบัติการประจำปี
    คู่มือนิเทศภายใน
    แผนป้องกันการทุจริต
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    หลักสูตรสถานศึกษา
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2566-2570
    คู่มือการบริหารงาน
    แผนการกำกับติดตาม
    คู่มือการให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง
    ประกาศโรงเรียน
    ประกาศเจตจำนงนโยบาย No Gift policy
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานโครงการ/กิจกรรม
    กลุ่มบริหารงานบุคคล
    กลุ่มบริหารงานวิชาการ
    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
    กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

AMSS++

 

 

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      55 คน

สถิติเดือนนี้:   1128 คน

สถิติปีนี้:        6346 คน

สถิติทั้งหมด: 46155 คน

 


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
ดาวน์โหลด คลิก พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิก พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2).pdfที่นี่

 
  ที่มา:  คลิกที่นี่